Instrukcja do aplikacji dekoracyjnego skinu/naklejki

Proces

1. Wyłączamy swoje urządzenie. Przed właściwą aplikacją czyścimy je dokładnie i starannie usuwamy wszystkie zanieczyszczenia i zatłuszczenia. Czyścimy również miejsce pracy. Myjemy ręce i czubki palców. W ten sposób zapobiegamy pojawieniu się zanieczyszczeń na adhezyjnej stronie naklejki albo powierzchni urządzenia przed właściwą aplikacją.

2. Za pomocą ściereczki, która wchodzi w skład kompletu starannie oczyszczamy powierzchnię, na którą naklejka/skin będzie aplikowana. Po oczyszczeniu ściereczką, ta powierzchnia musi dobrze wyschnąć. Następnie ściereczkę lekko zwilżamy płynem do aplikacji z załączonego spray'u i ponownie czyścimy całą powierzchnię przeznaczoną do aplikacji z resztek wszystkich zanieczyszczeń. Czekamy, aż resztki tego płynu dobrze wyschną.

3. Sprawdzamy wielkość i orientację skinu oraz miejsc do wycięcia. Porównujemy tylną stronę urządzenia z właściwym skinem. Najpierw wykonujemy wycięcia na głośniki, mikrofon, baterie, itp. Dla ułatwienia wycinania zalecamy ostrożnie skorzystać z ostrego nożyka. Następnie odrywamy część skinu od warstwy podkładowej. Staramy się nie naciągać skinu. Właściwe wycięcie jest zaznaczone z maksymalną dokładnością, a zdeformowany skin po aplikacji mógłby już nie pasować dokładnie.

4. Żeby zapewnić osiągnięcie perfekcyjnego wyniku, nie można się spieszyć. Skin odrywamy  po kawałku od warstwy podkładowej. Uwaga! Jeżeli będziemy zbyt szybko odrywać skin, to istnieje niebezpieczeństwo, że przy większych powierzchniach, strony skinu mogą się skleić ze sobą. To może stać się przyczyną nieodwracalnej szkody.

5. Najpierw oklejamy większe powierzchnie, a potem dopiero te mniejsze. Zaczynamy od boków i kontynuujemy na górnej i dolnej powierzchni (jeżeli występują w wycięciu. Ostrożnie aplikujemy skin dekoracyjną stroną do góry tak, aby skin był dokładnie dopasowany do krawędzi urządzenia. Powoli oddzielamy warstwę podkładową od właściwego skinu i za pomocą załączonej ściereczki dociskamy skin, wykonując koliste ruchy na powierzchni urządzenia tak, aby usunąć w ten sposób ewentualne pęcherzyki powietrza.

Wskazówki instalacyjne

  1. Pobieramy aplikacyjne video na:http://skinzone.pl/document/jak-aplikować-skin-dekoracyjną-naklejkę samoprzylepną
  2. Jeżeli naklejka samoprzylepna/skin została zakupiona razem z folią ochronną ScreenShield™, to zalecamy aplikować najpierw dekoracyjną naklejkę samoprzylepną/skin  • NIE SPRYSKUJEMY bezpośrednio płynem  adhezyjnej strony skinu/naklejki
  3. Przed aplikacją wyłączamy swoje urządzenia!
  4. Nie zaniedbujemy czystości
  5. Aplikujemy skin/naklejkę w środowisku wolnym od pyłu